Prohlášení o ochraně údajů

Všeobecné informace

Tyto webové stránky provozuje Pension Na Suché, Dolní Suchá 22,46334 Hrádek nad Nisou,Czech Republic, dejmasek.jan@seznam.cz (dále jen „my“ nebo „nás“).

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, kontaktujte nás pomocí výše uvedených údajů.

Zpracování osobních údajů a poskytování údajů třetím stranám

Při používání našich webových stránek se automaticky shromažďují osobní údaje o vašem zařízení (počítač, mobilní telefon, tablet atd.). Zároveň se používá IP adresa vašeho zařízení, datum, čas, prohlížeč, operační systém vašeho zařízení a načtené stránky. To se děje za účelem zabezpečení údajů, optimalizace našeho sortimentu a zlepšení našeho webu. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6, odst. 1, věty 1 písm. F) GDPR (obecné nařízení o ochraně údajů). Ochrana našeho webu a optimalizace našich služeb představují legitimní zájem z naší strany.

Pokud nás kontaktujete (např. zasláním žádosti na uvedenou adresu), zpracujeme pouze takové osobní údaje, které jste nám sdělili a které jsou nezbytné k tomu, abychom vaši žádost zpracovali a zaslali vám odpověď. Abychom umožnili zpracování údajů uvedené v tomto prohlášení o ochraně údajů, např. pro hostování a údržbu našich webových stránek, zaměstnáváme poskytovatele takovýchto služeb.

Poskytování osobních údajů a doby uchovávání

Vaše osobní údaje jsou poskytovány na základě dobrovolnosti. Z právního hlediska nejste povinni nám své osobní údaje poskytovat. Pokud nám své osobní údaje poskytovat nechcete, bude pro vás jediným důsledkem to, že nebudete moci používat naše služby. Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, jsou uloženy pouze do doby, než splní účel, pro který byly shromážděny. Odchylná doba uchovávání může vyplývat z oprávněného zájmu z naší strany (např. za účelem zajištění ochrany údajů a zamezení jejich zneužití). Osobní údaje, které musíme ukládat v důsledku zákonných nebo smluvních povinností uchovávání, jsou blokovány.

Vaše práva

Pro uplatnění vašich práv v rámci GDPR na informace o zpracování vašich osobních údajů a kopii těchto údajů (čl. 15 GDPR), opravu a doplnění nesprávných a neúplných osobních údajů (čl. 16 GDPR), vymazání vašich osobních údajů a pokud byly zveřejněny, informujeme ostatní odpovědné strany o žádosti o vymazání (čl. 17 GDPR), omezení týkající se zpracování vašich osobních údajů (čl. 18 GDPR), přenositelnost dat tak, aby vám byly poskytnuty vaše osobní údaje ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu a právo předávat tyto údaje jiným odpovědným stranám bez překážek z naší strany (čl. 20 GDPR), zrušení vydaného souhlasu; zrušení nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před zrušením (čl. 7 GDPR) a námitku proti zpracování údajů (čl. 21 GDPR), můžete nás kdykoli kontaktovat pomocí údajů uvedených v bodě 1. Mimo to máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování údajů porušuje nařízení GDPR (čl. 77 GDPR).

Platné od: květen 2018

Kontaktujte nás

Telefon

+420 739 017 106

Email

dejmasek.jan@seznam.cz

Adresa

Na Suché 22, Hrádek nad Nisou, 463 34
20
24
© pensionnasuche.cz. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil janpluhar.net